krajina

14.03.2013 19:57

Krajina - součást našeho bytí a nebytí. Jsme pyšní na to, že máme možnost utvářet krajinu a doufáme, že i naše děti v tom budou pokračovat. Příroda bez nás může existovat, ale my bez ní těžko. Jak se budeme chovat my k ní, tak se bude chovat ona k nám. Milujeme přírodu jako úžasné společenství rostlin a živočichů, obdivujeme jejich symbiózu. Člověk ovšem dokáže napáchat nedozírné škody a přírodo snaž se... Ona se snaží jak může, někdy to jde ale těžko, kór když jí člověk, ve věčné touze po dokonalosti, sype na hlavu stále nějaké jedy v podobě hnojiv, pesticidů, herbicidů..., tu aby byl trávníček jako ze škatulky bez jediné sedmikrásky, tu aby kukuřice do bioplynky byla dostatečně velká nebo jablíčka jedno jako druhé jako z výrobní linky.

Snažíme se krajinu kolem nás chránit, opečovávat a zkrášlovat. Hospodaříme přirozeně, schválně nepíšu ekolo gicky, s citem a ohledem k přírodě. Není to jen o tom, že jsme vázáni předpisy a směrnicemi. Děláme to od srdce a dělali bychom i bez předpisů - to možná s větším selským rozumem, který předpisy postrádají.

Jedním z našich počinů bylo zkulturnění starého ovocného sadu. Ten se nacházel ve zuboženém stavu, léta nesekán, neprořezáván a poničen nájezdy pálenekchtivých občanů. Nejprve jsme vysbírali a očesali alespoň část úrody, prořezali jsme kořenové výmladky a nálety a meziřadí posekali. Samozřejmě ponecháváme část jako divočinu pro úkryt různých zvířátek. Sad prokoukl a už se těšíme na jaro, protože kvetoucí bude tvořit nádhernou součást našeho království.

Začali jsme také tvořit takový malý přírodní koridor - mez na okraji našeho nově vysázeného sadu. Jde o cca 300m pás podél plotu. Zde postupně vysazujeme různé druhy doplňkových dřevin (kaliny, lísky, jeřabiny, dřišťály, svídy atd.). Bude tvořit nejen krásný estetický krajinný prvek, ale i úkryt a pastvu pro hmyz, ptáky a další zvířátka a v neposlední řadě je to oddělovací pás mezi tzv. konvenčním (sousedovým) a ekologickým pozemkem.

Snažime se také o obnovu starého úvozu, podél něhož se nacházejí nádherné staré duby. Je třeba prořezat nálety a osvobodit vzrostlejší stromy a poopravit cestu.

Vlastníme starý pískový lom, ve kterém jsou 2 jezírka. Ta bychom chtěli vyčistit a celý lom trošku zvelebit, dát prostor vzrostlým stromům. Zatím bojumeme se záškodníky, kteří si neváží žádných hodnot a ničí co jim přijde do cesty a z úžasného místa si dělají skládku odpadu. Původně jsme chtěli toto krásné místo zpřístupnit a upravit pro veřejnost. Ale bohužel někteří lidé, snad ze závisti, zničí co jim přijde pod ruku .... Není co závidět... tu spoustu práce??? No, uvidíme, mám obavu, abychom se nedřeli zbytečně. Znáte to: když si němec koupí kozu, soused mu ji závidí a tak si ji koupí taky. Když si čech koupí kozu, soused mu ji závidí a tak mu ji raděj otráví. U nás to tak funguje - rozstříhané ploty, ukradená jehňata i stromky ze sadu....

A jeden dobrý vtip závěrem.

 

Vyhledávání

Kontakt

Ekofarma Boršov a Selčina komůrka Farma:
Boršov 84
56921 Moravská Třebová

Selčina komůrka:
Boršov 67
569 21 Moravská Třebová
Selčina komůrka 736779094
danielovam@tiscali.cz,
www.facebook.com/selcinakomurka

Ekofarma 776715041