Boskoopské červené

03.03.2013 16:26

Odrůda pochází z Holandska, kde v r.1923 vznikla jako mutant původní odrůdy Boskoopské. Zde je také nazýváno: Schone van Boskoop, goudreinet

Intenzita růstu je velmi silná. Stromy vytváří velké, široce kulovité až rozložité koruny. Výhony a větve jsou silné, bývají nasazeny v tupých úhlech a středně obrůstají delším plodným obrostem. Stromy kvetou raně. Odrůda je triploidní, vyžaduje dobré opylení dobrými diploidními opylovači.

Plod velký až velmi velký (hmotnost 160-250 g). Tvar je značně variabilní, nejčastěji ploše kulovitý, někdy i vysoce kulovitý, často asymetrický se širokými žebry. Slupka je často drsná, kožovitá, a matná. Základní barva je zelenožlutá, později žlutá. Krycí barva je rozmytě karmínově červená, méně často je nanesena i formou intenzívního žíhání. Dužnina je žlutavá až zelenavá, středně pevná, hrubě zrnitá, přiměřeně šťavnatá. Chuť je příjemně navinulá, bez výrazného aróma, poměrně dobrá.

Vstup do plodnosti je pozdní, na zakrslých podnožích středně pozdní. Výnosy bývají vysoké, avšak plodnost často bývá střídavá.

Padlím trpí středně, strupovitostí jen málo. Často se vyskytuje hořká skvrnitost plodů. Vůči mrazu je citlivější jak ve dřevě, tak i v době květu.

Sklízí se v první polovině října, konzumně dospívá v prosinci a vydrží až do dubna. Při skladování vyžaduje vyšší vzdušnou vlhkost jinak slupka vadne.

Měsíce konzumní zralosti: prosinec – duben

Vyhledávání

Kontakt

Ekofarma Boršov a Selčina komůrka Farma:
Boršov 84
56921 Moravská Třebová

Selčina komůrka:
Boršov 67
569 21 Moravská Třebová
Selčina komůrka 736779094
danielovam@tiscali.cz,
www.facebook.com/selcinakomurka

Ekofarma 776715041